สีรองพื้นกันสนิม

สีรองพื้นกันสนิม 

 

สีกันสนิม จัดอยู่ในประเภท"สีรองพื้น" หรือ Primer
โดยสีรองพื้น ทำหน้าที่ เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมและสีที่จะทาทับ,ป้องกันสารเคมีจากพื้นผิวภายในออกฤทธิ์กับสีทาหน้า,ป้องกันไม่ให้เกิดสนิทบนผิวเหล็ก นอกจากความหนาของฟิล์มสีจะยับยั้งความชื้นและออกซิเจนไม่ให้เข้าไปทำให้เหล็กผุกร่อน