เหล็กฉาก

เหล็กฉาก (Angle bar)

 

เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน มีลักษณะเป็นมุมฉาก ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร มีหลายขนาดให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป  โครงหลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็ก เช่น นำไปทำฐานรองประตูเลื่อนหน้าบ้านซึ่งอาจใช้คู่กับเหล็กเพลาขาวหรือ นำไปเชื่อมทำชั้นวางของประเภทต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

                                                    ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักเหล็กฉาก