เหล็กรางตัวซี

เหล็กรางตัวซี (C Channel)

 

เป็นเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี เหมาะสำหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กรับหลังคาหรือโครงสร้างรับผนังของอาคาร เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง
                                                   ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักเหล็กรางตัวซี