เหล็กรางหนา

เหล็กรางหนา (U Channel)

 

ใช้สำหรับงานบันได งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

                                                    ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักเหล็กรางหนา