เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน (Square Bar)

 

ใช้สำหรับทำงานเหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ความต้องการ

                                                    ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักเหล็กสี่เหลี่ยมตัน