เหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม (H-Beam)

 

ใช้สำหรับงานโครงสร้างเสา คาน และโครงสร้างขนาดใหญ่ มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้างนิยมใช้เสา และคาน
                                                     ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักเหล็กเอชบีม