เหล็กไวด์แฟรงค์

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) 

 

สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีม แต่มีปลายปีกที่มีความหนาเท่ากันตลอดทุกด้าน
                                                    ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักเหล็กไวด์แฟรงค์