แป๊บกลมดำ

แป๊บกลมดำ (Round Pipe)


สำหรับใช้เป็นท่อลำเลียง ท่อการประปา ท่อชลประทานและใช้เป็นโครงสร้างทั่วไป มีลักษณะเป็นท่อเหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ นิยมนำไปใช้เป็นท่อน้ำสำหรับอาคารสูง งานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป เช่น ร้อยท่อสายไฟ รั้ว ประตู หรืองานตกแต่งทั่วไป ทุกขนาดสามารถนำไปชุบสังกะสีได้ โดยทั่วไปขนาดวงนอกของท่อดำจะใหญ่กว่าขนาดที่ระบุไว้                                                    ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักแป๊บกลมดำ