เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars) 

มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง ความยาวมาตรฐาน 10 ม. และ 12 ม. ใช้สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง เช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย บ้านเรือนทั่วไป ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน สนามบิน                                                     ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย