เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (Round Bars) 
 
มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ เหมาะสำหรับใช้งานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย บ้านเรือนทั่วไป งานเฟอร์นิเจอร์ สะพาน ทำรั้ว ถนน พื้น ฯลฯ                                                     ดาวน์โหลดข้อมูลน้ำหนักเหล็กเส้นกลม