การได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่
  มอก. 276 - 2532   ท่อเหล็กกล้า 
มอก. 277 - 2532   ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
มอก. 107 - 2533   เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
มอก. 1228 - 2549  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็กรูปตัวซี


 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
 อเมริกา  ASTM (American Society for Testing and Materrials)
ญี่ปุ่น  JIS (Japanese Industrial Standards)
เยอรมันนี  DIN (Deutsches Institut fur Normung)
อังกฤษ BS (British Standard)
อเมริกา UL (Underwriters Laboratories Inc R)
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ AS/NZS (Australian Standard / New Zealand Standard)
อเมริกา API (American Petroleum Institute)